Bovenstem Genemuiden
info
Laatste artikelen

 

 

 

Via deze website willen wij u informeren over allerlei nieuws rond het zingen van de bovenstem in Genemuiden. Hebt u suggesties, op- of aanmerkingen over deze site of een artikel (over de bovenstem) wat ook voor anderen interessant is, mail dan naar webmaster@bovenstemgenemuiden.nl

Als u op de rechterzijde van deze pagina (onder categorieën) op 'Nieuwsbrief bovenstem' klikt, krijgt u de meest actuele informatie over de oefen- en zangavonden.

Wilt u ook via de e-mail op de hoogte gehouden worden van zangavonden en ander nieuws van de bovenstem, laat het dan weten via webmaster@bovenstemgenemuiden.nl. U ontvangt dan met regelmaat de speciale Nieuwsbrief van de bovenstem op uw e-mailadres.

__________________________________________________________

Website

De website van de bovenstem wordt niet alleen vanuit Nederland regelmatig bezocht. Ook vanuit Italië, Duitsland, België, Spanje, Canada, Frankrijk, Engeland, Israël en de Verenigde Staten wordt met regelmaat op deze website gekeken.

___________________________________________________________________

Oefenavond bovenstem

Helaas is het niet meer gelukt om voor de vakantie nog een oefenavond te beleggen. 

___________________________________________________________________

Zangavond Genemuiden

Op DV zaterdag 3 september is er in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein te Genemuiden een zangavond met de bovenstem. Het orgel zal deze avond bespeeld worden door Pieter Heykoop. De aanvang van de avond is 19.30 uur. Het programma voor deze avond wordt zsm bekend gemaakt.

_________________________________________________________________________________________

Zangavond Kampen

Op DV zaterdag 17 september is er een zangavond in de Bovenkerk in Kampen. Ook voor deze zangavond is de bovenstemgroep Genemuiden uitgenodigd. Iedereen die de (Genemuider) bovenstem kan zingen is van harte welkom om mee te zingen in deze prachtige kerk. Het orgel wordt deze avond bespeeld door André Nieuwkoop. Deze organist organiseert op diverse plaatsen in ons land zangavonden, meestal met de bovenstem. Nu wordt dus Kampen aangedaan. Deze zangavond begint ook om 19.30 uur.

Voor zowel de zangavond in Genemuiden als in Kampen wordt een ieder van harte uitgenodigd!

___________________________________________________________________

Oefenavond bovenstem

De eerstvolgende datum voor een oefenavond is nog niet bekend. Zodra de datum bekend is, zullen we deze publiceren. 

Over deelname aan de oefenavonden schijnt hier en daar onduidelijkheid te zijn. Even op een rijtje gezet:

  • iedereen is op de oefenavonden welkom!
  • ook niet inwoners van Genemuiden of de gemeente Zwartewaterland zien wij graag komen. (En gelukkig komen ze ook!)
  • de toegang is vrij
  • heb je geen oefenmap, dan is dat geen bezwaar. De psalmen die we die avond zingen zijn altijd voorradig en mag je gebruiken. Kopen kan natuurlijk ook. Eén psalm (in een plastic hoesje) kost 25 eurocent. 
  • waar het zingen van de bovenstem in vroegere jaren 'voorbehouden' was aan mannen, zien (en horen!) we steeds meer vrouwen de bovenstem zingen. Prachtig! Ook zij worden dus hartelijk uitgenodigd.
  • zangers en zangeressen die de bovenstem (nog) niet kennen maar wel graag willen leren, zijn hartelijk uitgenodigd.
  • ken je de bovenstem niet en wil je die ook niet leren, maar wil je graag psalmen zingen, ook dan geldt: hartelijk welkom!

We hopen dat het duidelijk zal zijn: een drempel voor deze oefenavonden is er niet.  

____________________________________________________________________

Bovenstem op erfgoedlijst Unesco

Erkenning van de bovenstem

Op zaterdag 23 november 2013 is de bovenstem erkend als immaterieel erfgoed! Het is een felicitatie waard en geeft ons weer nieuwe moed om door te gaan met het instand houden van deze prachtige traditie. De felicitatie is in het bijzonder gericht aan het bestuur van mannenkoor Stereo, die zich hier hard voor heeft gemaakt.

Hieronder één van de vele persberichten die op internet is verschenen.

Het psalmzingen met de Bovenstem is vanmiddag erkend als immaterieel erfgoed. Het is een godsdienstige traditie die tegenwoordig nauw verwant is met de culturele identiteit van het Overijsselse Genemuiden. Het is de eerste uitgesproken protestantse traditie die een plaats krijgt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Deze status betekent tevens een bekroning van het geestelijk lied.
De erkenning van het psalmzingen met de Genemuider Bovenstem wordt bekendgemaakt op een informatiedag over immaterieel erfgoed in Overijssel, die vandaag gehouden wordt in Nijverdal. Op deze dag wordt ook de website Tradities in Overijssel gepresenteerd.
Het meerstemmig psalmzingen is op het oog een 'kleine' traditie, maar wel één verbonden met de godsdienstige geschiedenis van Nederland. Verder is de betekenis van het meerstemmig psalmzingen breder dan alleen een religieuze, de traditie is nauw verbonden met de culturele identiteit van Genemuiden en dus ook immaterieel erfgoed. De traditie van het vier-stemmig psalmzingen gaat terug tot in de zeventiende eeuw. Naar aanleiding van de in 1773 ingevoerde nieuwe berijming van de psalmen door de Staten Generaal, verscheen in 1780 een nieuwe vierstemmige psalmbundel, aangepast aan de nieuwe berijming, die in 1870 opnieuw werd uitgegeven.
Het psalmzingen met de Genemuider Bovenstem is zeker niet alleen een kerkelijke traditie. Bekend is dat in de negentiende en twintigste eeuw in menig Genemuider gezin na de maaltijd een psalm werd gezongen, waarbij de vader de Bovenstem zong om die door te geven aan zijn kinderen. Dat gebeurde ook wel in de stal tijdens het melken. Verder zongen gezinnen, families en gezelschappen thuis psalmen met of zonder Bovenstem. Tegenwoordig wordt de traditie levend gehouden door het Christelijk Genemuider Mannenkoor STEREO en de Bovenstemgroep Genemuiden. Daarnaast worden iedere zondag in verschillende kerken Psalmen met Bovenstem gezongen. Op de website www.stereogenemuiden.nl zijn fragmenten van het Psalmzingen met Bovenstem te beluisteren.
Met het psalmzingen met Genemuider Bovenstem wordt de eerste van oorsprong protestantse traditie op de Nationale Inventaris geplaatst. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie van de UNESCO-verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed. Dit verdrag verplicht Nederland het Immaterieel Erfgoed binnen de eigen landsgrens in kaart te brengen en een gunstig klimaat te scheppen waarin dergelijke tradities kunnen gedijen. De traditie werd voorgedragen door het Christelijk Genemuider Mannenkoor STEREO, die er alles aan zullen doen om deze traditie ook een toekomst te geven.

_________________________________________________________

Medewerking bovenstemgroep

Met enige regelmaat wordt de bovenstemgroep gevraagd medewerking te verlenen aan een koor- en/of samenzangavond. Tijdens zo'n zangavond worden er dan een aantal psalmen niet-ritmisch gezongen met daarbij de bovenstem. Organiseert u ook een soortgelijke avond en wilt u dat ook bij u de bovenstem klinkt? Neem dan gerust even (tijdig!) contact met ons op.

Informatie hierover of uw aanvraag voor medewerking kunt u richten aan jvdmeulen@kliksafe.nl.

_________________________________________________________

 

 


U kunt zich voor een"'Dagelijks Woord' op uw computer ook aanmelden via http://www.dagelijkswoord.nl/

U kunt zelf aangeven in welke vertaling u de Bijbelteksten wilt ontvangen.